Giao dịch nhanh chóng, uy tín hàng đầu!


Lưu ý: chúng tôi chỉ chấp nhận giao dịch số vàng chia hết cho 100

Số tiền cần thanh toán (được nhận) = (số vàng) x (tỉ giá) / 100
Nếu đây là lần đầu tiên bạn giao dịch hãy đọc hướng dẫn tại đây

Điền đầy đủ thông tin để mua vàng


VNĐ

Điền đầy đủ thông tin để bán vàng


VNĐ