TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

VIETCOMBANK - Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam
Số thẻ: 9704368612415465018
Số tài khoản: 0991000023321
Họ và tên: Cao Thị Yến Nhi
Chi Nhánh: Tây Hồ - Hà Nội

VPBANK - Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Số thẻ: 9704321176776730
Số tài khoản: 141622331
Họ và tên: Cao Thị Yến Nhi
Chi nhánh: Hồ Chí Minh

TECHCOMBANK - Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Số thẻ: 9704078875893550
Số tài khoản: 19029478605012
Họ và tên: Cao Thị Yến Nhi
Chi nhánh: Hà Nội

VIETINBANK - Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
Số thẻ: 9704155212139762
Số tài khoản: 106001563487
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
Chi nhánh: Thanh Xuân - Hà Nội